Merutinkan Amal Shalih

Merutinkan Amal Shalih

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dirahmati Allah, ketika bulan ramadhan tiba, orang-orang giat dalam beribadah. Tapi ketika ramadhan berlalu ibadah mereka mengendur, bahkan banyak ibadah yang selama bulan ramadhan rutin dilakukan, di luar ramadhan...

Menghisab Diri Sebelum Hari Penghisaban

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dirahmati Alloh, hidup di dunia ini jika kita boleh umpamakan seperti lading untuk menanam bagi para petani, sementara hari memanen hasil ladang adalah hari di mana amal kita dihitung dan ditimbang di yaumul mizan. Apa...
Istiqomah di Jalan-Nya

Istiqomah di Jalan-Nya

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dirahmati Alloh, setidaknya tujuh belas kali dalam sehari kita memohon bimbingan kepada Alloh agar ditunjukkan jalan yang lurus, yakni dalam doa “Ihdinash shiraathal mustakim” ya Alloh tunjukilah kami kejalan yang lurus....
Bertawakal Biar Hati Lapang

Bertawakal Biar Hati Lapang

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dimuliakan Alloh, seringkali dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur’an, Alloh Ta’alaa menyandingkan antara tawakal dengan orang-orang yang beriman. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang sangat agung, yang tidak...
Alloh Itu Dekat

Alloh Itu Dekat

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dirahmati Alloh, Alloh Subhanahu wa Ta’alaa adalah Dzat yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengawasi dan Maha Mengetahui semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan bahkan yang kita bisikian di dalam hati kita. Oleh...
Kebaikan Berbuah Kebaikan

Kebaikan Berbuah Kebaikan

Pemuda Hijrah – Sahabat hijrah yang semoga dirahmati Alloh, ladang kebaikan yang telah Alloh Ta’alaa siapkan seluas langit dan bumi. Yang mana semua lading kebaikan itu terhampar di hadapan kita. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, pasti akan berbuah kebaikan juga,...